Wszędzie dookoła czyhają reklamy peptydów oraz zapewnienia wszechwiedzących autorytetów o bezpieczeństwie i niemalże magicznych właściwościach tych związków. Pokusa zakupu jest duża. Z jednej strony to bardzo dobrze, gdyż peptydy mają znaczny potencjał. Jednak z drugiej strony, gdy coś szybko zyskuje popularność, pojawia się duże ryzyko błędów i nadużyć. BPC 157 jest relatywnie nową substancją i jego profil działania nie jest jeszcze wyczerpująco opisany, co związane jest z faktem, że związki o budowie peptydowej charakteryzują się złożoną naturą.

BPC 157 – co to?

BPC 157 (body protection compound), znany również pod nazwą Bepecin, PL 14736 i PL10, jest endogennym peptydem, po raz pierwszy opisanym w 1993 roku. BPC-156 składa się z 15 aminokwasów i często określany jest mianem syntetycznego, jednak jego elementy składowe są zmodyfikowanymi związkami pochodzenia naturalnego.

Peptydy to cząsteczki zbudowane z podjednostek zwanych aminokwasami. Aminokwasy łączą się ze sobą wiązaniem peptydowym, powstającym pomiędzy grupą aminową jednego aminokwasu, a grupą karboksylową drugiego aminokwasu, dzięki czemu mogą tworzyć łańcuchy o znacznej długości i złożonej, trójwymiarowej strukturze. Każdy peptyd posiada swoistą sekwencję aminokwasów, decydującą o jego właściwościach i funkcjach metabolicznych. Wynikiem niewłaściwej syntezy może być zaburzenie kolejności aminokwasów lub trójwymiarowej struktury peptydu, co skutkuje zniszczeniem specyficznych funkcji biologicznych danego związku. Dlatego tak ważny jest zakup peptydów u sprawdzonych producentów.

BPC 157 jest stabilny w soku żołądkowym i utrzymuje integralność błony śluzowej przewodu pokarmowego. Peptyd ten posiada zdolności cytoprotekcyjne. Dotychczas nie znaleziono dowodów na toksyczność BPC 157. Już pierwsze analizy wykazywały znaczące właściwości regeneracyjne wobec tkanek tworzących układ ruchu i tkanki nerwowej.

Obszary aktywności BPC-157:

 • Leczenie zmian błony śluzowej przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita czczego, wątroby i trzustki,
 • Przeciwdziałanie ostrym i przewlekłym zmianom wywołanym przez alkohol,
 • Profilaktyka i leczenie zapalenia stawów,
 • Przywracanie funkcjonowania zwieracza przełyku i odźwiernika,
 • Leczenie przetok,
 • Leczenie głębokich oparzeń skóry,
 • Regulacja gospodarki elektrolitowej,
 • Ochrona przed insuliną,
 • Regulacja ciśnienia krwi,
 • Niwelowanie toksyczności NLPZ i naparstnicy,
 • Regeneracja śródbłonka naczyń krwionośnych,
 • Regeneracja tkanki mięśniowej, chrzęstnej, kostnej i nerwowej.

BPC-157 jest przykładem związku, który pierwotnie dostępny był jedynie w formie iniekcji, lecz po modyfikacji i uzyskaniu stabilnej soli argininowej powstała postać, którą można przyjmować doustnie.

Czy BPC 157 to legalna substancja?

Nie istnieje podstawa prawna zakazująca sprzedaży i zakupu BPC- 157. Jednak nie jest także dozwolona dystrybucja peptydu jako leku, żywności lub suplementu diety. Osoba, która zakupiła peptyd stosuje go na własną odpowiedzialność, gdyż formalnie nie istnieją wytyczne pozwalające na użytkowanie go w celach terapeutycznych. BPC 157 można zakupić w sklepach internetowych. Cały czas trwają starania, mające na celu zatwierdzenie peptydu, jako produktu o właściwościach leczniczych. Jeśli związek ten jest wykorzystywany w zabiegach, produktach odnowy biologicznej i w terapiach przeciwstarzeniowych, to jest to niezgodne z prawem.

BPC 157 jest substancją eksperymentalną, przebadaną w kontekście zapalnych schorzeń jelit i regeneracji tkanek, jednak rozstrzygających dowodów na terapeutyczne działanie na organizm ludzki brak. O BPC-157 opinie są różnorodne i formalnie właściwości lecznicze substancji nie zostały poparte zweryfikowanymi opiniami medycznymi. Peptyd nie jest substancją kontrolowaną, więc jej zakup i posiadanie nie wiąże się z restrykcjami.

WADA – stanowisko w sprawie BPC-157

W 2022 roku Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) umieściła BPC-157 na Liście substancji i metod zabronionych, co oznacza, że związek ten nie jest zatwierdzony do stosowania u ludzi i może wiązać się z negatywnymi skutkami dla zdrowia. BPC-157 zostało umieszczone w kategorii S0, która obejmuje substancje o działaniu farmakologicznym, które nie są dopuszczone do użytku medycznego lub zostały wycofane. Wprowadzono również test antydopingowy przygotowany do wykrywania peptydu w moczu. 

Regeneracyjne działanie BPC-157

Regeneracyjne właściwości BPC-157 są przyczyną tak dużego zainteresowania badaczy i zwykłych śmiertelników. Regeneracyjne działanie peptydu opisywane jest głównie wobec tkanki mięśniowej, chrzestnej, kostnej i nerwowej. Szczególnie warty podkreślenia jest regeneracyjny wpływ BPC-157 na gojenie ścięgien i więzadeł, których naprawa jest utrudniona przez powolny dopływ substancji odżywczych do tych tkanek. W badaniach na szczurach udowodniono skuteczność terapeutyczną, dootrzewnowego i doustnego podania, w gojeniu przeciętego ścięgna Achillesa i więzadła poboczno piszczelowego. Zastosowanie BPC 157 wyraźnie zwiększyło syntezę fibroblastów,  włókien retikulinowych i kolagenowych. Obserwacje te sugerują, że peptyd aktywuje szeroką paletę mechanizmów regeneracji tkanek. Ciekawą właściwością BPC 157, jest zdolność stymulowania gojenia elementów układu ruchu mimo obecności korytkosteroidów w organizmie. Jest to istotne, gdyż korytkosteroidy są częstym wyborem w leczeniu uszkodzonych tkanek.

Pozytywny wpływ BPC-157 wykazano również tak jak w przykładzie z testosteronem w przypadku regeneracji uszkodzeń mięśni szkieletowych. Dzięki zastosowaniu podania dootrzewnowego i miejscowego peptydu uzyskano szybsze gojenie i zachowano funkcje mięśni, m.in. dzięki zahamowaniu proteolizy mięśniowej. Badania sugerują, że BPC 157 może wpływać regenerująco również na uszkodzenia mięśni wynikające ze schorzeń wywołujących zanik mięśni szkieletowych, chorób neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych.

BPC 157 stymuluje angiogenezę, zwiększając gęstość sieci naczyń włosowatych i przyspieszając przywrócenie przepływu krwi w uszkodzonej tkance mięśniowej. Badanie histologiczne potwierdziły zwiększoną ekspresję receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR2) w doświadczeniach in vitro przy użyciu ludzkich komórek.

Peptyd BPC-157 badany jest także pod kątem regeneracji układu pokarmowego. Analizy skupiają się głównie na zastosowaniu związku w okresie rekonwalescencji po zabiegach operacyjnych i urazach. Szczególnie dobre efekty obserwowane są w przypadku wystąpienia nadżerek błon śluzowych wyścielających układ pokarmowy.

Spekuluje się, iż wpływ BPC157 na obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy jest związany z mechanizmami  osi mózgowo-jelitowej.  Peptyd wykazuje istotne działanie neuroprotekcyjne. Doświadczenia pokazują, że może mieć wpływ regeneracyjny na układ GABA, zmniejszając  szybkość powstawania tolerancji na leki modyfikujące syntezę tego neuroprzekaźnika. Istnieją także doniesienia o działaniu antydepresyjnym, polegającym na podnoszeniu poziomu serotoniny.

Mając na uwadze że o BPC 157 opinie są sprzeczne i nie jest to środek dopuszczony do terapeutycznego stosowania, osoba decydująca się na stosowanie powinna zapoznać się z wytycznymi sugerującymi ustalenie dziennej dawki na około 250 mcg. Peptyd podaje się doustnie lub w formie iniekcji, podskórnie.